Bodelning

Bodelning kan bli aktuellt i tre olika situationer:

  • Bodelning under bestående äktenskap av ekonomiska skäl utan att makarna skiljer sig
  • Bodelning när en av makarna avlider
  • Bodelning vid äktenskapsskillnad

Läs mer om bodelning på vår systersajt Bodelning.nu!