Arv

Arv – Arv är den fördelning som sker av en avliden persons kvarlåtenskap i enlighet med den sk. legala arvsordningen.