Byggnad på ofri grund

Byggnad på ofri grund – En byggnad på ofri grund är benämningen på byggnad som ägs av annan person än markägaren.