Kvittning

KvittningKvittning är när en skuld räknas av mot en motfordran och därmed upphör att gälla till den del de täcker varandra.