Underhållsbidrag

Underhållsbidrag – Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går i skolan. Om ett barn bara bor hos den ena av föräldrarna skall den andra föräldern betala underhållsbidrag. Är det så att barnet bor lika mycket hos bägge föräldrarna (så kallat växelvist boende) behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag.