Makarnas egendom

Makarnas egendom – I äktenskapsbalken kan man läsa att makarna skall ”bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses”. Med personliga behov menas de mest primära behoven, såsom husrum, kläder och mat.

Innan ni gifter er äger ni var och en era respektive tillgångar och var och en ansvarar för sina respektive skulder. I och med att ni gifter er ändras inte dessa ägarförhållanden eller skuldansvaret gentemot eventuella borgenärer, utan det som händer är att ni får giftorätt i varandras egendom. Er egendom kallas då giftorättsgods och denna skall delas mellan er vid en eventuell bodelning.

Ladda ner de dokument ni behöver under ert äktenskap på Juridiska Dokument!

 

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap benämns även som äktenskapsbodelning. Det finns en mängd skäl till varför makarna vill genomföra en bodelning i ett harmoniskt äktenskap. Ett skäl kan vara att makarna vill bestämma de inbördes ägarförhållandena så det blir klart vem av dem som äger vad.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för detta ändamål!

En annan anledning kan vara att de vill utjämna de inbördes egendomsförhållandena. Ytterligare ett skäl till bodelning under bestående äktenskap är att den ene maken driver näringsverksamhet och att man genom en bodelning vill ”skydda” tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell framtida konkurs.

Läs mer om bodelning under bestående äktenskap!

 

makar

Välkommen till Makar.se

När ni väl har bestämt er för att gifta er och bli äkta makar så innebär detta oftast en massa frågor. Det är inte bara att ni två blir ett och lever lyckliga i alla era dagar, utan er relation kommer även att omfattas av rättsliga regler som innebär såväl trygghet som vissa åtaganden.

Här på makar.se skriver vi om de de rättsområden som berör äktenskapet.

Vi uppdaterar sidan regelbundet så lägg gärna till oss bland dina bokmärken!