Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap benämns även som äktenskapsbodelning. Det finns en mängd skäl till varför makarna vill genomföra en bodelning i ett harmoniskt äktenskap. Ett skäl kan vara att makarna vill bestämma de inbördes ägarförhållandena så det blir klart vem av dem som äger vad.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för detta ändamål!

En annan anledning kan vara att de vill utjämna de inbördes egendomsförhållandena. Ytterligare ett skäl till bodelning under bestående äktenskap är att den ene maken driver näringsverksamhet och att man genom en bodelning vill ”skydda” tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell framtida konkurs.

Läs mer om bodelning under bestående äktenskap!