Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är en form av testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Inbördes testamente används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra.  För äkta makar kan det i många situationer vara väldigt viktigt att upprätta ett inbördes testamente. Speciellt viktigt är det om någon av makarna har särkullbarn.

Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av dem som har skrivit testamentet. Dessutom ska det bevittnas av två personer vilka ska känna till att de bevittnar ett testamente (men de behöver inte veta innehållet i testamentet).

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente speciellt för makar!