Allmän rättshjälp

Allmän rättshjälp – Är ekonomiskt stöd som staten kan ge till enskilda personer i vissa typer av tvister. Beviljas allmän rättshjälp betalar staten hela eller delar av kostnaden för juridiskt biträde.