Arvskifte

ArvskifteArvskifte är en beteckning för fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare.