Borgenär

Borgenär – En borgenär är långivare,det vill säga den person som lånat ut pengarna eller på annat sätt har en fordran.