Bröstarvinge

Bröstarvinge – En bröstarvinge är arvlåtarens arvinge i rakt nedstigande led, det vill säga arvlåtarens barn eller barnbarn.