Dödsbo

Dödsbo – Kvarlåtenskap efter en avliden person som ännu ej fördelats genom arv kallas dödsbo. Fram till arvsskiftet förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom. Dödsboet räknas som en juridisk person.