Efterarv

Efterarv är uppskjuten arvsrätt. Om exempelvis efterlevande make behåller hela kvarlåtenskapen och får sitta kvar i ”orubbat bo” så fördelas den först avlidnes del av kvarlåtenskapen vidare vid den efterlevande makens bortgång till den först avlidnes arvingar. Denna uppskjutna arvsrätt kallas efterarv (sekundosuccession)