Föräldrabalken

FöräldrabalkenFöräldrabalken är den del av lagboken som innehåller lagstiftning om barn i och utom äktenskap, adoption och förmynderskap.