Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp – Ett förbehållsbelopp är det belopp som gäldenären har rätt att behålla för sitt och sin familjs uppehälle vid utmätning av inkomst.