Hindersprövning

Hindersprövning – Innan man får ingå äktenskap skall Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet med hindersprövningen är att kontrollera att det inte finns några hinder för giftermål.