Kvarstad

KvarstadKvarstad är en form av säkerhetsåtgärd genom vilken en gäldenär eller misstänkt helt eller delvis förlorar sin rätt att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom.