Laglott

Laglott – Laglotten är den del av en bröstarvinges arvslott som inte får inskränkas genom testamente.