Legat

LegatLegat är viss bestämd sak eller bestämt belopp som erhålls enligt testamente.