Legatarie

Legatarie – En legatarie är en testamentstagare som får legat (en bestämd sak) genom testamente.