Lysning

Lysning – Lysning är en kungörelse av präst om att två personer som avser att ingå äktenskap med varandra kan göra så då hinder mot äktenskap ej föreligger. Lysning är inte längre lagstadgat.