Nyttjanderätt

NyttjanderättNyttjanderätt  är en rätt att bruka egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är hyra och lån av lös egendom.