Samäganderätt

Samäganderätt – Ett samäganderättsförhållande kännetecknas av att två eller fler personer, utan att driva bolag, gemensamt äger viss egendom.