Samkullbarn

SamkullbarnSamkullbarn är en benämning inom arvsrätten för barn som är gemensamma. Motsatsen till samkullbarn är särkullbarn.