Särkullbarn

Särkullbarn är barn som bara den ena parten i ett äktenskap är förälder till. Motsatsen till särkullbarn är samkullbarn.