Skuldebrev

Skuldebrev – Ett skuldebrev är en eunsidig, fristående och skriftlig utfästelse att erlägga ett visst penningbelopp.