Taxeringsvärde

TaxeringsvärdeTaxeringsvärde är ett underlag för beskattning och skall i princip motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år tidigare.