Vigsel

Vigsel – Vårt fokus här på Makar.se är inriktat på att informera om äktenskapets juridik. På begäran från våra läsare så ger vi nu även lite mer praktisk information kring själva vigseln och dess planering.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner de dokument ni behöver inför ert äktenskap!

Att tänka på inför er vigsel

En av de större besluten ni måste ta i ett tidigt skede är var ni skall gifta er och var ni skall ha er bröllopsfest om ni skall ha en sådan. Skall ni gifta er borgerligt eller vill ni ha ett kyrkbröllop?

Vid en borgerlig vigsel så är det inte lika viktigt att vara ute i god tid med att boka detta. Det motsatta gäller vid kyrkbröllop då det tenderar att bli väldigt trångt runt en del datum då ”alla ska” gifta sig. Det är inte alls ovanligt att par bokar kyrka och festlokal ett år innan bröllopet.

Hindersprövning

Förr var det lagstadgat med så kallad lysning inför ett giftermål. Detta innebar att prästen under tre söndagar i rad skulle kungöra att äktenskap skulle ingås mellan ett trolovat par som erhållit lysningssedel, d v s en handling utfärdad av prästen.

Denna erhölls av paret då de uppvisat intyg om att det inte fanns något hinder för dem att ingå äktenskap samt fullgjort andra lagstadgade skyldigheter. I samband med lysningen hade församlingen möjlighet att protestera mot den kommande vigseln. Man kan än idag lysa för sitt kommande bröllop om man vill. Det görs dock endast vid ett tillfälle, enligt överreskommelse med prästen, och bröllopsparet själva bör vara närvarande i kyrkan när detta görs. Idag gäller dock inte lysningsregeln längre, utan den har ersatts av hindersprövningen som undersöker så att inga hinder för att ingå äktenskap finns.

Hindersprövningen är till för att undersöka så att inga hinder för äktenskapet finns. Hindersprövningen har tagit över lysningens juridiska betydelse.

I svensk lag finns följande äktenskapshinder:

  • Ålder – Om du är under 18 år får du inte gifta dig utan tillstånd.
  • Släktskap – Om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Du får inte redan vara gift eller ha en registrerad partner.

Blanketten för hindersprövning fyller ni i gemensamt och lämnar till skatteverket. Anmälan om efternamn kan ni skicka in samtidigt som hindersprövningen, den kan även lämnas vid ett senare tillfälle direkt till vigselförrättaren, dock senast i samband med vigselceremonin.

Om det inte finns några hinder för äktenskap skickar skatteverket ett ”Intyg om hindersprövning” samt ett ”Intyg om vigsel” till er. Hindersprövningsintyget gäller i fyra månader. Dessa intyg skall ni ge till vigselförrättaren som underlag till protokoll och vigselbevis. Efter vigseln får paret vigselbevis alternativt ett utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar sedan skatteverket om vigseln.

Ladda ner alla nödvändiga dokument på Juridiska Dokument!