Adoption

Adoption – Adoption är när någon annan än föräldern antar ett barn som sitt eget, varigenom alla rättsliga band med de biologiska föräldrarna klipps av.