Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden – Allmänna arvsfonden inrättades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner och mer avlägsna släktingar. Om en avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har skrivit ett testamente, tillfaller egendomen Allmänna arvsfonden.

I genomsnitt avlider nästan 2000 personer årligen utan att efterlämna legala arvingar. Kvarlåtenskapen går då till Allmänna arvsfonden. Medlen används till stöd åt ideella organisationer som arbetar med barn, ungdomar eller personer med funktionshinder.