Arvinge

Arvinge – En arvinge är en person som har rätt till arv enligt den legala arvsordningen.