Borgen

BorgenBorgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att annan fullgör en förpliktelse, vanligen i samband med lån av pengar.