Borgensman

Borgensman – En borgensman är en person som går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs.