Giftorättsgods

GiftorättsgodsGiftorättsgods är den egendom i ett äktenskap som inte är enskild och därför skall delas mellan makarna vid en bodelning.