God man

God man – En god man är en person som har till uppgift att hjälpa en äldre eller psykiskt störd person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer samt sörja för personen i övrigt.